Fotografie a atlas hub - úvodní strana

hřib rudonachový pavučinec náramkovcový strmělka mlženka hlíva ústřičá choroš šupinatý vláknice opěnka měnlivá klouzek sličný muchomůrka růžovka kalichovka zvonečková klouzek bílý lošákovec palčivý bělochoroš modravý závojenka olovová helmovka slizká bělochoroš pýchavkovitý zrnivka osinková

Atlashub.net - více než 700 druhů hub a 2000 fotografií

Na celém světě je známo přibližně 300 000 druhů hub, z toho dvě třetiny představují druhy mikroskopické - pouhým okem neviditelné nebo jen tehdy, když vytvářejí různé povlaky a skvrny. Předmětem našeho zájmu jsou však častěji houby makroskopické, tvořící plodnice větší než 2 mm a viditelné pouhým okem. V České a Slovenské republice jich vyrůstá odhadem čtyři až pět tisíc druhů.

Tento atlas hub obsahuje poutavé fotografie a stručné popisy více než 700 jedlých i jedovatých druhů hub České republiky a Slovenska. U většiny z nich je uvedeno nejen kde, v jakém prostředí houba nejčastěji vyrůstá a její nejdůležitější identifikační znaky, ale také se kterými dalšími druhy je možné ji zaměnit a čím se od sebe tyto druhy navzájem liší. To může podstatně usnadnit identifikaci neznámého druhu.

Obsah atlasu tvoří jak běžně známé a nacházené druhy, tak i vzácné a chráněné houby, uvedené v publikaci Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Avšak je třeba upozornit, že zde chybí některé zcela běžné druhy, neboť atlas je v podstatě soukromá sbírka nálezů a fotografií jediné autorky a je sestavován podle toho, co aktuálně roste či rostlo, bylo technicky možné vyfotit a určit. Popisy jednotlivých druhů hub v atlase jsou koncipované spíše jako soukromé poznámky, proto se mohou víceméně lišit od údajů v jiných atlasech hub a berte je prosím s rezervou. Mohou se také průběžně měnit, současně s novými poznatky. To se týká i údajů o poživatelnosti či jedovatosti hub, které se, jak známo, mění postupem času i v tištěných atlasech. Proto si prosím tyto údaje vždy ověřujte z více zdrojů.

Atlas je průběžně doplňován o nové druhy, další fotografie a čas od času také o recepty pro využití něterých jedlých druhů hub.

Nové a aktualizované druhy v atlase hub:

atlas hub Závojenka hedvábná - Entoloma sericeum
atlas hub Závojenka křížovýtrusá - Entoloma conferendum
atlas hub Voskovka vápnomilná - Hygrocybe calciphila
atlas hub Voskovka krvavá - Hygrocybe miniata
atlas hub Ryzec palčivý - Lactarius pyrogalus
atlas hub Závojenka plavozelenavá - Entoloma incanum
atlas hub Holubinka chromová - Russula claroflava
atlas hub Kržatka olivová - Phaeocollybia festiva
atlas hub Vláknice potměchuťová - Inocybe dulcamara
atlas hub Vláknice plsťovitá - Inocybe lacera
atlas hub Hlíva čepičkatá - Pleurotus calyptratus
atlas hub Škrobnatec jedlový - Aleurodiscus amorphus
atlas hub Špička drsná - Crinipellis scabella
atlas hub Hnojník sněžný - Coprinopsis nivea
atlas hub Bělopavučinec hlíznatý - Leucocortinarius bulbiger
atlas hub Podloubník siný - Gyrodon lividus
atlas hub Kržatka plodomilná - Flammulaster carpophilus
atlas hub Štítovka huňatá - Pluteus hispidulus
atlas hub Špička listová - Marasmius epiphyllus
atlas hub Helmovka obecná - Mycena vulgaris
atlas hub Vláknice světlá - Inocybe obsoleta
atlas hub Čepičatka helmovkovitá - Galerina pumila
atlas hub Helmovka žlutobřitá - Mycena citrinomarginata
atlas hub Pavučinec anýzový - Cortinarius odorifer
atlas hub Kržatka oděná - Naucoria escharioides
atlas hub Šupinovka olšová - Flammula alnicola
atlas hub Ryzec bledý - Lactarius pallidus
atlas hub Holubinka Quéletova - Russula queletii
atlas hub Helmovka niťonohá - Mycena filopes
atlas hub Helmovka nažloutlá - Mycena flavescens
atlas hub Číšenka rýhovaná - Cyathus striatus
atlas hub Řasnatka stlačená - Peziza depressa
atlas hub Bedla polonahá - Cystolepiota seminuda
atlas hub Holubinka ruměná - Russula pseudointegra
atlas hub Helmovka raná - Mycena abramsii
atlas hub Vláknice křivonohá - Inocybe curvipes
atlas hub Helmovka žlutobílá - Mycena flavoalba
atlas hub Voskovka šarlatová - Hygrocybe coccinea
atlas hub Ryzec osténkatý - Lactarius spinosulus
atlas hub Ryzec citronový - Lactarius citriolens
atlas hub Kyj Herkulův - Clavariadelphus pistillaris
atlas hub Bedla špičkovitá - Lepiota oreadiformis
atlas hub Bedla zardělá - Leucoagaricus leucothites
atlas hub Vláknice Godeyova - Inocybe godeyi
atlas hub Vláknice bělolemá - Inocybe albomarginata
atlas hub Vláknice Cookeova - Inocybe cookei
atlas hub Řasnatka spáleništní - Peziza lobulata
atlas hub Zvoneček uhelný - Geopyxis carbonaria
atlas hub Ucháč obecný - Gyromitra esculenta
atlas hub Pavučinec červenokaštanový - Cortinarius vernus
atlas hub Pavučinec - Cortinarius depressus
atlas hub Holubinka révová - Russula xerampelina
atlas hub Strmělka kyjonohá - Ampulloclitocybe clavipes
atlas hub Penízovka pozdní - Tephrocybe platypus
atlas hub Pórnovitka obecná - Hyphodontia radula
atlas hub Outkovka hrbatá - Trametes gibbosa
atlas hub Fajodka zimní - Gamundia striatula
atlas hub Helmovka šedá - Mycena cinerella
atlas hub Čepičatka řídkolupenná - Galerina clavata
atlas hub Pečárka polní - Agaricus campestris
atlas hub Helmovka hnědobřitá - Mycena olivaceomarginata
atlas hub Pestřec bradavčitý - Scleroderma verrucosum
atlas hub Ryzec krátkonohý - Lactarius acerrimus
atlas hub Vláknice Bongardova - Inocybe bongardii
atlas hub Závojenka zvlněná - Entoloma undatum
atlas hub Vláknice Bresadolova - Inocybe bresadolae
atlas hub Vláknice začervenalá - Inocybe erubescens
atlas hub Terčovnice síťnatá - Disciotis venosa
atlas hub Nedohub zelený - Hypomyces luteovirens
atlas hub Čihovitka větší - Ascocoryne cylichnium
atlas hub Dřevokaz papírovitý - Byssomerulius corium
atlas hub Kornatka masová - Peniophora incarnata
atlas hub Zvoneček pohárkovitý - Urnula craterium
atlas hub Ohnivec rakouský - Sarcoscypha austriaca
atlas hub Káčovka střemchová - Biscogniauxia granmoi
atlas hub Rovetka cizopasná - Asterophora parasitica
atlas hub Kalichovka Swartzova - Rickenella swartzii
atlas hub Pohárovka obecná - Crucibulum laeve
atlas hub Vláknice ostrá - Inocybe pseudodestricta
atlas hub Lanýž letní - Tuber aestivum
atlas hub Bondarcevka horská - Bondarzewia mesenterica
atlas hub Strmělka drobnovýtrusá - Ossicaulis lachnopus
atlas hub Čirůvka šedožemlová - Tricholoma scalpturatum
atlas hub Chřapáč jamkatý - Helvella lacunosa
atlas hub Vláknice následná - Inocybe posterula
atlas hub Vláknice zemní - Inocybe geophylla
atlas hub Vláknice stinná - Inocybe umbratica
atlas hub Pavučinec modrozávojový - Cortinarius caesiocortinatus
atlas hub Helmovka hladká - Mycena laevigata
atlas hub Helmovka žlutonohá - Mycena renati
atlas hub Hvězdovka trojitá - Geastrum triplex
atlas hub Ryzec řídkolupenný - Lactarius ruginosus
atlas hub Ryzec žlutavý - Lactarius flavidus
atlas hub Čirůvka černošupinná - Tricholoma atrosquamosum
atlas hub Bedla dívčí - Leucoagaricus nympharum
atlas hub Bedla kaštanová - Lepiota castanea
atlas hub Korálovec bukový - Hericium clathroides
atlas hub Špička cibulová - Marasmius alliaceus
atlas hub Límcovka polokulovitá - Stropharia semiglobata
atlas hub Šupinovka ohnivá - Pholiota flammans
atlas hub Štítovka sametonohá - Pluteus plautus
atlas hub Pavučinec červenooranžový - Cortinarius rubellus
atlas hub Pavučinec pelargoniový - Cortinarius flexipes
atlas hub Pavučinec tmavohnědý - Cortinarius brunneus
atlas hub Vláknice hnědá - Inocybe assimilata
atlas hub Liška ametystová - Cantharellus amethysteus
atlas hub Krásnopórka kozí noha - Albatrellus pes-caprae
atlas hub Vláknice pavučinatá - Inocybe petiginosa
atlas hub Lupenopórka červenožlutá - Phylloporus pelletieri
atlas hub Ryzec syrovinka - Lactarius volemus
atlas hub Liška Friesova - Cantharellus friesii
atlas hub Vláknice štětinatá - Inocybe hystrix
atlas hub Vláknice hlízkatá - Inocybe praetervisa
atlas hub Řasnatka Micheliova - Peziza michelii
atlas hub Vláknice hladká - Inocybe soluta
atlas hub Závojenka buková - Entoloma placidum
atlas hub Housenice červená - Cordyceps militaris
atlas hub Hřib Engelův - Hortiboletus engelii
atlas hub Bělokosmatka pospolitá - Trichophaea gregaria
atlas hub Hřib Fechtnerův - Butyriboletus fechtneri
atlas hub Outkovka různotvará - Antrodia heteromorpha
atlas hub Pestřec jamkatý - Scleroderma areolatum
atlas hub Kropenatec otavní - Panaeolina foenisecii
atlas hub Zvonkovka skotská - Tarzetta scotica
atlas hub Polnička raná - Agrocybe praecox
atlas hub Penízovka nahořklá - Strobilurus tenacellus
atlas hub Pavučinec šafránový - Cortinarius croceus
atlas hub Čapulka bahenní - Mitrula paludosa
atlas hub Kačenka česká - Verpa bohemica var. bohemica
atlas hub Ohňovec statný - Phellinus robustus
atlas hub Křehutka hnědošedá - Psathyrella spadiceogrisea
atlas hub Penízovka smrková - Strobilurus esculentus
atlas hub Závojenka slanečková - Entoloma hirtipes
atlas hub Boltcovitka ucho Jidášovo - Auricularia auricula-judae
atlas hub Voskovička černavá - Holwaya mucida
atlas hub Kožovka rezavá - Hymenochaete rubiginosa
atlas hub Outkovka řadová - Antrodia serialis
atlas hub Černorosol bukový - Exidia glandulosa
atlas hub Pevník korkovitý - Stereum rugosum
atlas hub Trepkovitka mechová - Crepidotus epibryus
atlas hub Bělochoroš drobný - Postia alni
atlas hub Krásnorůžek smržovitý - Calocera glossoides
atlas hub Kuřátečko popelavé - Clavulina cinerea
atlas hub Vláknice hnědoučká - Inocybe fuscidula
atlas hub Kukmák dřevní - Volvariella caesiotincta
atlas hub Pevníkovec ztlustlý - Amylostereum areolatum
atlas hub Pařezník jemný - Panellus mitis
atlas hub Plesňák zemní - Thelephora terrestris
atlas hub Patyčka rosolovitá - Leotia lubrica
atlas hub Pavučinec nancynský - Cortinarius nanceiensis
atlas hub Šťavnatka rezavějící - Hygrophorus discoxanthus
atlas hub Bedla vysoká - Macrolepiota procera
atlas hub Šťavnatka Lindtnerova - Hygrophorus lindtneri
atlas hub Pavučinec zlatohnědý - Cortinarius percomis
atlas hub Pavučinec míhavý - Cortinarius vibratilis
atlas hub Pavučinec měnlivý - Cortinarius variecolor
atlas hub Pavučinec vítězný - Cortinarius triumphans
atlas hub Bedla nažloutlá - Lepiota magnispora
atlas hub Liška žlutavá - Craterellus lutescens
atlas hub Holubinka vrhavka - Russula emetica
atlas hub Kaziroh koňský - Onygena equina
atlas hub Klouzek douglaskový - Suillus lakei
atlas hub Hřib dutonohý - Suillus cavipes
atlas hub Hvězdovka smrková - Geastrum quadrifidum
atlas hub Hvězdovka dlouhokrká - Geastrum pectinatum
atlas hub Čirůvka mýdlová - Tricholoma saponaceum
atlas hub Špička provrtaná - Gymnopus perforans
atlas hub Vláknice vločkatá - Inocybe flocculosa
atlas hub Vláknice skvrnitá - Inocybe maculata
atlas hub Kropenatec motýlovitý - Panaeolus papilionaceus
atlas hub Lesklokorka jehličnanová - Ganoderma carnosum
atlas hub Slizečka porcelánová - Oudemansiella mucida
atlas hub Bělochoroš fialovějící - Leptoporus mollis
atlas hub Vějířovec obrovský - Meripilus giganteus
atlas hub Slzivka kořenující - Hebeloma radicosum
atlas hub Pavučinec vlnatý - Cortinarius cotoneus
atlas hub Ryzec citlivý - Lactarius luridus
atlas hub Slzečník štítovkovitý - Bolbitius pluteoides
atlas hub Různopórka pleťová - Abortiporus biennis
atlas hub Slzivka ředkvičková - Hebeloma sinapizans
atlas hub Ouško hnědé - Otidea umbrina
atlas hub Plesňák čekankový - Thelephora penicillata
atlas hub Štítovka žlutá - Pluteus leoninus
atlas hub Ouško kornoutovité - Otidea onotica
atlas hub Čirůvka odlišná - Tricholoma sejunctum
atlas hub Ryzec severský - Lactarius trivialis
atlas hub Pavučinec náramkovcový - Cortinarius praestans
atlas hub Vláknice sindonská - Inocybe sindonia
atlas hub Pavučinec fialový - Cortinarius violaceus
atlas hub Pavučinec natřený - Cortinarius delibutus
atlas hub Helmovka ředkvičková - Mycena pura
atlas hub Pavučinec proměnlivý - Cortinarius polymorphus
atlas hub Helmovka rýhonohá - Mycena polygramma
atlas hub Čirůvka žlutohnědá - Tricholoma fulvum
atlas hub Hvězdovka červenavá - Geastrum rufescens
atlas hub Límcovka plavá - Leratiomyces squamosus var. thraustus
atlas hub Houževnatec šupinatý - Neolentinus lepideus
atlas hub Klihatka černá - Bulgaria inquinans
atlas hub Helmovka leponohá - Mycena inclinata
atlas hub Špička rohonohá - Marasmius cohaerens
atlas hub Opěnka měnlivá - Kuehneromyces mutabilis
atlas hub Bělochoroš hořký - Postia stiptica
atlas hub Slizák růžový - Gomphidius roseus
atlas hub Pečárka lesní - Agaricus sylvaticus
atlas hub Slizák švýcarský - Chroogomphus helveticus
atlas hub Holubinka akvamarínová - Russula chloroides
atlas hub Holubinka smrdutá - Russula foetens
atlas hub Ryzec scvrklý - Lactarius vietus
atlas hub Holubinka palčivolupenná - Russula palčivolupenná
atlas hub Holubinka lepkavá - Russula viscida
atlas hub Hvězdovka brvitá - Geastrum fimbriatum
atlas hub Vláknice pomíchaná - Inocybe mixtilis
atlas hub Hřib smrkový - Boletus edulis
atlas hub Muchomůrka královská - Amanita regalis
atlas hub Vláknice - Inocybe griseoscabrosa
atlas hub Límcovka obrovská - Stropharia rugosoannulata
atlas hub Hřib satan - Rubroboletus satanas
atlas hub Hřib rudonachový - Imperator rhodopurpureus
atlas hub Kozák dubový - Leccinellum crocipodium
atlas hub Kozák habrový - Leccinum pseudoscabrum
atlas hub Vláknice Boltonova - Inocybe subcarpta
atlas hub Čepičatka močálová - Galerina paludosa
atlas hub Helmovka mléčná - Mycena galopus
atlas hub Penízovka širokolupenná - Megacollybia platyphylla
atlas hub Kalichovka zvonečková - Xeromphalina campanella
atlas hub Zlepníček jahodovitý - Tubifera ferruginosa
atlas hub Špička větevná - Marasmiellus ramealis
atlas hub Helmovka mléčná - Mycena galopus
atlas hub Čepičatka mechová - Galerina hypnorum
atlas hub Outkovka rumělková - Pycnoporus cinnabarinus
atlas hub Špička Wettsteinova - Marasmius wettsteinii
atlas hub Špička žíněná - Gymnopus androsaceus
atlas hub Muchomůrka šafránová - Amanita crocea
atlas hub Zlepníček jahodovitý - Tubifera ferruginosa
atlas hub Helmovka tenkonohá - Mycena speirea
atlas hub Štítovka vločkatá - Pluteus podospileus
atlas hub Helmovka krvavá - Mycena sanguinolenta
atlas hub Penízovka věštecká - Gymnopus hariolorum
atlas hub Dvojblanka kyjovitá - Didymium clavus
atlas hub Helmovka jehličkovitá - Mycena acicula
atlas hub Boltcovitka ucho Jidášovo - Auricularia auricula-judae
atlas hub Dřevnatka číškomilná - Xylaria carpophila
atlas hub Kožovka purpurová - Hymenochaete cruenta
atlas hub Slzečník žloutkový - Bolbitius titubans var. titubans
atlas hub Čirůvka májovka - Calocybe gambosa
atlas hub Dřevnatka dlouhonohá - Xylaria longipes
atlas hub Plátenice fialová - Ombrophila ianthina
atlas hub Vodnička potoční - Cudoniella clavus var. clavus
atlas hub Dřevnatka číškomilná - Xylaria carpophila
atlas hub Míhavka vodní - Vibrissea truncorum
atlas hub Vodnička terčovitá - Cudoniella tenuispora
atlas hub Chlupáček dvoubarvý - Lachnum bicolor var. bicolor
atlas hub Brvenka Hahnova - Lachnellula occidentalis
atlas hub Brvenka drobná - Lachnellula subtilissima
atlas hub Kosmatka borová - Desmazierella acicola
atlas hub Křehutka hnědošedá - Psathyrella spadiceogrisea
atlas hub Rez hrušňová - Gymnosporangium sabinae
atlas hub Houževnatec tygrovaný - Lentinus tigrinus
atlas hub Hnojník lesní - Coprinus silvaticus
atlas hub Tmavobělka žlutavá - Melanoleuca cognata var. cognata
atlas hub Pařezník obecný - Panellus stipticus
atlas hub Spálenka skořepatá - Kretzschmaria deusta
atlas hub Hlíva hnízdovitá - Phyllotopsis nidulans
atlas hub Helmovka šiškomilná - Mycena plumipes
atlas hub Krasočíška žlutá - Caloscypha fulgens
atlas hub Ohnivec zimní - Microstoma protractum
atlas hub Terčka šišková - Rutstroemia bulgarioides
atlas hub Dřevnatka parohatá - Xylaria hypoxylon
atlas hub Ohnivec - Sarcoscypha sp.
atlas hub Klouzek bílý - Suillus placidus
atlas hub Lesklokorka ploská - Ganoderma applanatum
atlas hub Závojenka - Entoloma nigroviolaceum
atlas hub Čirůvka fialová - Lepista nuda
atlas hub Ryzec oranžový - Lactarius aurantiacus
atlas hub Choroš poloplástvový - Polyporus brumalis
atlas hub Pařezník obecný - Panellus stipticus
atlas hub Pevník plstnatý - Stereum subtomentosum
atlas hub Strmělka mlženka - Clitocybe nebularis
atlas hub Měkkouš kadeřavý - Plicaturopsis crispa
atlas hub Dřevnatka parohatá - Xylaria hypoxylon
atlas hub Hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus
atlas hub Vláknice - Inocybe griseoscabrosa
atlas hub Penízovka kuželovitá - Rhodocollybia butyracea f. asema
atlas hub Rosolovka mozkovitá - Tremella mesenterica
atlas hub Síťkovec načervenalý - Daedaleopsis confragosa
atlas hub Šedopórka osmahlá - Bjerkandera adusta
atlas hub Pařezník pozdní - Sarcomyxa serotina
atlas hub Hnojník inkoustový - Coprinopsis atramentaria
atlas hub Anýzovník vonný - Gloeophyllum odoratum
atlas hub Pýchavka hruškovitá - Lycoperdon pyriforme
atlas hub Pestřec obecný - Scleroderma citrinum
atlas hub Penízovka sametonohá - Flammulina velutipes
atlas hub Žilnatka oranžová - Phlebia radiata
atlas hub Šťavnatka modřínová - Hygrophorus lucorum
atlas hub Lysohlávka česká - Psilocybe bohemica
atlas hub Liška nálevkovitá - Craterellus tubaeformis
atlas hub Pařezník obecný - Panellus stipticus
atlas hub Voskovka panenská - Hygrocybe virginea
atlas hub Voskovka luční - Hygrocybe pratensis
atlas hub Límcovka měděnková - Stropharia aeruginosa
atlas hub Límcovka modrá - Stropharia caerulea
atlas hub Vláknice zemní fialová - Inocybe geophylla var. lilacina
atlas hub Bedla - Macrolepiota sp.
atlas hub Ryzec zlatomléčný - Lactarius chrysorheus
atlas hub Čirůvka sírožlutá - Tricholoma sulphureum
atlas hub Šťavnatka slonovinová - Hygrophorus eburneus
atlas hub Šťavnatka dvoubarvá - Hygrophorus personii
atlas hub Šťavnatka holubinková - Hygrophorus russula
atlas hub Šťavnatka Hedrychova - Hygrophorus hedrychii
atlas hub Šťavnatka terčovitá - Hygrophorus discoideus
atlas hub Ryzec kafrový - Lactarius camphoratus
atlas hub Strmělka číškovitá - Pseudoclitocybe cyathiformis
atlas hub Hvězdovka červenavá - Geastrum rufescens
atlas hub Strmělka mlženka - Clitocybe nebularis
atlas hub Slizák švýcarský - Chroogomphus helveticus
atlas hub Špička Wynneové - Marasmius wynneae
atlas hub Ryzec ďubkovaný - Lactarius scrobiculatus
atlas hub Šťavnatka tečkovaná - Hygrophorus pustulatus
atlas hub Opěnka měnlivá - Kuehneromyces mutabilis
atlas hub Třepenitka roztroušená - Hypholoma marginatum
atlas hub Rosoloklihatka čirá - Neobulgaria pura
atlas hub Hvězdovka brvitá - Geastrum fimbriatum
atlas hub Hlíva ústřičná - Pleurotus ostreatus
atlas hub Pavučinec osikový - Cortinarius trivialis
atlas hub Václavka smrková - Armillaria ostoyae
atlas hub Václavka hlíznatá - armillaria gallica
atlas hub Slzivka zatvrdlá - Hebeloma laterinum
atlas hub Pavučinec zelený - Cortinarius atrovirens
atlas hub Pazoubek mazlavý - Goeglossum glutinosum
atlas hub Pazoubek klamný - Geoglossum fallax
atlas hub Vláknice zardělá - Inocybe whitei
atlas hub Helmovka narůžovělá - Mycena rosea
atlas hub Lysohlávka kopinatá - Psilocybe semilanceata
atlas hub Závojenka hedvábná - Entoloma sericeum
atlas hub Slizák růžový - Gomphidius roseus
atlas hub Klouzek kravský - Suillus bovinus
atlas hub Lošák jelení - Sarcodon imbricatus
atlas hub Bedlovnice zlatá - Phaeolepiota aurea
atlas hub Stroček trubkovitý - Craterellus cornucopioides
atlas hub Límcovka měděnková - Stropharia aeruginosa
atlas hub Helmovka - Mycena sp.
atlas hub Kalichovka leptoniová - Arrhenia epichysium
atlas hub Slizečka porcelánová - Oudemansiella mucida
atlas hub Korálovec jedlový - Hericium alpestre
atlas hub Rosoloklihatka čirá - Neobulgaria pura
atlas hub Ucháč čepcovitý - Gyromitra infula
atlas hub Modralka laponská - Amylocystis lapponica
atlas hub Krásnopórka mlynářka - Albatrellus ovinus
atlas hub Dřevnatka mnohotvárná - Xylaria polymorpha
atlas hub Mísenka oranžová - Aleuria aurantia
atlas hub Pazoubek - Geoglossum sp.
atlas hub Voskovka kuželovitá - Hygrocybe conica
atlas hub Voskovka - Hygrocybe sp.
atlas hub Voskovka citrónová - Hygrocybe chlorophana
atlas hub Muchomůrka červená - Amanita muscaria
atlas hub Bělochoroš slzící - Postia guttulata
atlas hub Hřib strakoš - Suillus variegatus
atlas hub Třepenitka svazčitá - Hypholoma fasciculare
atlas hub Lištička pomerančová - Hygrophoropsis aurantiaca
atlas hub Slizák mazlavý - Gomphidius glutinosus
atlas hub Bělochoroš křehký - Postia fragilis
atlas hub Penízovka skvrnitá - Rhodocollybia maculata
atlas hub Holubinka dívčí - Russula puellaris
atlas hub Hlíva dubová - Pleurotus dryinus
atlas hub Pýchavka palicovitá - Lycoperdon excipuliforme
atlas hub Ryzec smrkový - Lactarius deterrimus
atlas hub Ryzec ryšavý - Lactarius rufus
atlas hub Slizák mazlavý - Gomphidius glutinosus
atlas hub Helmovka zefírová - Mycena zephirus
atlas hub Ryzec smrkový - Lactarius deterrimus
atlas hub Čirůvka fialová - Lepista nuda
atlas hub Čirůvka kravská - Tricholoma vaccinum
atlas hub Čirůvka zemní - Tricholoma terreum
atlas hub Březovník obecný - Piptoporus betulinus
atlas hub Helmovka narůžovělá - Mycena rosea
atlas hub Lošák jelení - Sarcodon imbricatus
atlas hub Hřib dutonohý zlatý - Suillus cavipes f. aereus
atlas hub Vláknice zemní fialová - Inocybe geophylla var. lilacina
atlas hub Hnojník obecný - Coprinus comatus
atlas hub Helmovka zefírová - Mycena zephirus
atlas hub Klouzek kravský - Suillus bovinus
atlas hub Slizák růžový - Gomphidius roseus
atlas hub Hnojník obecný - Coprinus comatus
atlas hub Lysohlávka kopinatá - Psilocybe semilanceata
atlas hub Muchomůrka červená - Amanita muscaria
atlas hub Ryzec kravský - Lactarius torminosus
atlas hub Ryzec plstnatý - Lactarius velereus
atlas hub Šupinovka slizká - Pholiota adiposa
atlas hub Hřib smrkový - Boletus edulis
atlas hub Houžovec hlemýžďovitý - Lentinellus cochleatus
atlas hub Muchomůrka plavá - Amanita fulva
atlas hub Čechratka podvinutá - Paxillus involutus
atlas hub Penízovka skvrnitá - Rhodocollybia maculata
atlas hub Muchomůrka citronová - Amanita citrina
atlas hub Hnojník obecný - Coprinus comatus
atlas hub Hřib smrkový - Boletus edulis
atlas hub Holubinka jízlivá - Russula sardonia
atlas hub Hřib hnědý - Imleria badia
atlas hub Bedla červenající - Macrolepiota rhacodes
atlas hub Housenice cizopasná - Cordyceps ophioglossoides
atlas hub Muchomůrka citrónová - Amanita citrina
atlas hub Bělochoroš slzící - Postia guttulata
atlas hub Rosolozub huspenitý - Pseudohydnum gelatinosum
atlas hub Klouzek sličný - Suillus grevillei
atlas hub Hřib strakoš - Suillus variegatus
atlas hub Helmovka krvonohá - Mycena haematopus
atlas hub Líha srostlá - Lyophyllum connatum
atlas hub Ryzec zelený - Lactarius blennius
atlas hub Patyčka rosolovitá - Leotia lubrica
atlas hub Holubinka odbarvená - Russula decolorans
atlas hub Kořenovec žlutavý - Rhizopogon luteolus
atlas hub Sluka svraskalá - Rozites caperata
atlas hub Holubinka jahodová - Russula paludosa
atlas hub Šiškovec černý - Strobilomyces strobilaceus
atlas hub Ryzec hnědý - Lactarius helvus

Nový druh v atlase:

Závojenka hedvábná - Entoloma sericeum

Závojenka hedvábná
Entoloma sericeum
atlas hub

Nejnovější foto:

Helmovka zlatobřitá - Mycena aurantiomarginata

Helmovka zlatobřitá
Mycena aurantiomarginata
atlas hub

Krajina:

Horská bučina

Horská bučina
Krkonoše
atlas hub

Copyright © 2008 - 2020 Zdenka Kryspínová. Používání fotografií či textů bez svolení autora není dovoleno.