Fotografie a atlas hub - úvodní strana
hřib rudonachový pavučinec náramkovcový strmělka mlženka hlíva ústřičá choroš šupinatý vláknice opěnka měnlivá klouzek sličný muchomůrka růžovka kalichovka zvonečková klouzek bílý lošákovec palčivý bělochoroš modravý závojenka olovová helmovka slizká bělochoroš pýchavkovitý zrnivka osinková

Atlashub.net - více než 750 druhů hub a 2500 fotografií

Na celém světě je známo přibližně 300 000 druhů hub, z toho dvě třetiny představují druhy mikroskopické - pouhým okem neviditelné nebo jen tehdy, když vytvářejí různé povlaky a skvrny. Předmětem našeho zájmu jsou však častěji houby makroskopické, tvořící plodnice větší než 2 mm a viditelné pouhým okem. V České a Slovenské republice jich vyrůstá odhadem čtyři až pět tisíc druhů.

Tento atlas hub obsahuje poutavé fotografie a stručné popisy více než 700 jedlých i jedovatých druhů hub České republiky a Slovenska. U většiny z nich je uvedeno nejen kde, v jakém prostředí houba nejčastěji vyrůstá a její nejdůležitější identifikační znaky, ale také se kterými dalšími druhy je možné ji zaměnit a čím se od sebe tyto druhy navzájem liší. To může podstatně usnadnit identifikaci neznámého druhu.

Obsah atlasu tvoří jak běžně známé a nacházené druhy, tak i vzácné a chráněné houby, uvedené v publikaci Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Avšak je třeba upozornit, že zde chybí některé zcela běžné druhy, neboť atlas je v podstatě soukromá sbírka nálezů a fotografií jediné autorky a je sestavován podle toho, co aktuálně roste či rostlo, bylo technicky možné vyfotit a určit. Popisy jednotlivých druhů hub v atlase jsou koncipované spíše jako soukromé poznámky, proto se mohou víceméně lišit od údajů v jiných atlasech hub a berte je prosím s rezervou. Mohou se také průběžně měnit, současně s novými poznatky. To se týká i údajů o poživatelnosti či jedovatosti hub, které se, jak známo, mění postupem času i v tištěných atlasech. Proto si prosím tyto údaje vždy ověřujte z více zdrojů.

Vybrané fotografie si nyní můžete zakoupit také ve fotobance Adobe a podpořit tak mou tvorbu: https://stock.adobe.com/cz/contributor/209935835/Zdenka.

Nové a aktualizované druhy v atlase hub:

atlas hub Voskovka lišková - Hygrocybe cantharellus
atlas hub Voskovka jeřabinová - Hygrocybe phaeococcinea
atlas hub Voskovka ledková - Hygrocybe nitrata
atlas hub Voskovka sírožlutá - Hygrocybe citrinovirens
atlas hub Ryzec skotský - Lactarius scoticus
atlas hub Ryzec odporný - Lactarius hysginus
atlas hub Ryzec lemovaný - Lactarius aspideus
atlas hub Helmovka - Mycena floridula
atlas hub Kuřinec Kunzeův - Ramariopsis kunzei
atlas hub Zrnivka rumělková - Cystodermella cinnabarina
atlas hub Kyjanka Zollingerova - Clavaria zollingeri
atlas hub Kyjanka nažloutlá - Clavaria amoenoides
atlas hub Kyjovečka hnědavá - Clavulinopsis helvola
atlas hub Kotrč kadeřavý - Sparassis crispa
atlas hub Chlupáček bělostný - Lachnum virgineum
atlas hub Pavučinovka zlatožlutá - Arachnopeziza aurelia
atlas hub Kropilka stopkatá - Dacrymyces capitatus
atlas hub Voskovka příjemná - Porpolomopsis calyptriformis
atlas hub Čirůvečka klínolupenná - Dermoloma cuneifolium
atlas hub Bedla klamavá - Lepiota pseudolilacina
atlas hub Helmovka deskovitá - Mycena stylobates
atlas hub Řasnatka spáleništní - Peziza lobulata
atlas hub Penízovka spáleništní - Tephrocybe anthracophila
atlas hub Helmovka zimní - Mycena hiemalis
atlas hub Pevník nachový - Chondrostereum purpureum
atlas hub Květnatec Archerův - Clathrus archeri
atlas hub Voskovka juchtová - Hygrocybe russocoriacea
atlas hub Voskovka ovčí - Hygrocybe ovina
atlas hub Voskovka nafialovělá - Hygrocybe lacmus
atlas hub Kyjanka zakouřená - Clavaria fumosa
atlas hub Voskovka nádherná - Hygrocybe splendidissima
atlas hub Voskovka granátová - Hygrocybe punicea
atlas hub Ježatec různozubý - Hericium cirrhatum
atlas hub Voskovka prostřední - Hygrocybe intermedia
atlas hub Krásnorůžek rohovitý - Calocera cornea
atlas hub Muchomůrka jízlivá - Amanita virosa
atlas hub Voskovka vápnomilná - Hygrocybe calciphila
atlas hub Bedla šedohnědá - Chlorophyllum olivieri
atlas hub Ronivka podhorská - Hydropus subalpinus
atlas hub Závojenka mravencomilná - Entoloma myrmecophilum
atlas hub Závojenka mravencomilná srostlá - Entoloma myrmecophilum var. coalescens
atlas hub Závojenka ocelová - Entoloma chalybaeum
atlas hub Závojenka rýhovaná - Entoloma longistriatum
atlas hub Závojenka uhlazená - Entoloma sericellum
atlas hub Penízovka nahloučená - Connopus acervatus
atlas hub Terčka jedlová - Rutstroemia elatina
atlas hub Kozák černohnědý - Leccinum melaneum
atlas hub Čirůvka topolová - Tricholoma populinum
atlas hub Čechratka sklepní - Tapinella panuoides
atlas hub Helmovka hnědopurpurová - Mycena purpureofusca
atlas hub Klouzek tridentský - Suillus tridentinus
atlas hub Čirůvka modřínová - Tricholoma psammopus
atlas hub Čirůvka masová - Rugosomyces carneus
atlas hub Štítovka Pouzarova - Pluteus pouzarianus
atlas hub Voskovečka Schulzerova - Camarophyllopsis schulzeri
atlas hub Čirůvka černavá - Porpoloma metapodium
atlas hub Muchomůrka tygrovaná - Amanita pantherina
atlas hub Čepičatka travní - Galerina graminea
atlas hub Pýchavka hnědá - Lycoperdon lividum
atlas hub Helmovka žlutavotemenná - Mycena olida
atlas hub Ryzec datlí - Lactarius picinus
atlas hub Ryzec zprohýbaný - Lactarius flexuosus
atlas hub Závojenka hedvábná - Entoloma sericeum
atlas hub Závojenka křížovýtrusá - Entoloma conferendum
atlas hub Voskovka vápnomilná - Hygrocybe calciphila
atlas hub Voskovka krvavá - Hygrocybe miniata
atlas hub Ryzec palčivý - Lactarius pyrogalus
atlas hub Závojenka plavozelenavá - Entoloma incanum
atlas hub Holubinka chromová - Russula claroflava
atlas hub Kržatka olivová - Phaeocollybia festiva
atlas hub Vláknice potměchuťová - Inocybe dulcamara
atlas hub Vláknice plsťovitá - Inocybe lacera
atlas hub Hlíva čepičkatá - Pleurotus calyptratus
atlas hub Škrobnatec jedlový - Aleurodiscus amorphus
atlas hub Špička drsná - Crinipellis scabella
atlas hub Hnojník sněžný - Coprinopsis nivea
atlas hub Bělopavučinec hlíznatý - Leucocortinarius bulbiger
atlas hub Podloubník siný - Gyrodon lividus
atlas hub Kržatka plodomilná - Flammulaster carpophilus
atlas hub Štítovka huňatá - Pluteus hispidulus
atlas hub Špička listová - Marasmius epiphyllus
atlas hub Helmovka obecná - Mycena vulgaris
atlas hub Vláknice světlá - Inocybe obsoleta
atlas hub Čepičatka helmovkovitá - Galerina pumila
atlas hub Helmovka žlutobřitá - Mycena citrinomarginata
atlas hub Pavučinec anýzový - Cortinarius odorifer
atlas hub Kržatka oděná - Naucoria escharioides
atlas hub Šupinovka olšová - Flammula alnicola
atlas hub Ryzec bledý - Lactarius pallidus
atlas hub Holubinka Quéletova - Russula queletii
atlas hub Helmovka niťonohá - Mycena filopes
atlas hub Helmovka nažloutlá - Mycena flavescens
atlas hub Číšenka rýhovaná - Cyathus striatus
atlas hub Řasnatka stlačená - Peziza depressa
atlas hub Bedla polonahá - Cystolepiota seminuda
atlas hub Holubinka ruměná - Russula pseudointegra
atlas hub Helmovka raná - Mycena abramsii
atlas hub Vláknice křivonohá - Inocybe curvipes
atlas hub Helmovka žlutobílá - Mycena flavoalba
atlas hub Voskovka šarlatová - Hygrocybe coccinea
atlas hub Ryzec osténkatý - Lactarius spinosulus
atlas hub Ryzec citronový - Lactarius citriolens
atlas hub Kyj Herkulův - Clavariadelphus pistillaris
atlas hub Bedla špičkovitá - Lepiota oreadiformis
atlas hub Bedla zardělá - Leucoagaricus leucothites
atlas hub Vláknice Godeyova - Inocybe godeyi
atlas hub Vláknice bělolemá - Inocybe albomarginata
atlas hub Vláknice Cookeova - Inocybe cookei
atlas hub Řasnatka spáleništní - Peziza lobulata
atlas hub Zvoneček uhelný - Geopyxis carbonaria
atlas hub Ucháč obecný - Gyromitra esculenta
atlas hub Pavučinec červenokaštanový - Cortinarius vernus
atlas hub Pavučinec - Cortinarius depressus
atlas hub Holubinka révová - Russula xerampelina
atlas hub Strmělka kyjonohá - Ampulloclitocybe clavipes
atlas hub Penízovka pozdní - Tephrocybe platypus
atlas hub Pórnovitka obecná - Hyphodontia radula
atlas hub Outkovka hrbatá - Trametes gibbosa
atlas hub Fajodka zimní - Gamundia striatula
atlas hub Helmovka šedá - Mycena cinerella
atlas hub Čepičatka řídkolupenná - Galerina clavata
atlas hub Pečárka polní - Agaricus campestris
atlas hub Helmovka hnědobřitá - Mycena olivaceomarginata
atlas hub Pestřec bradavčitý - Scleroderma verrucosum
atlas hub Ryzec krátkonohý - Lactarius acerrimus
atlas hub Vláknice Bongardova - Inocybe bongardii
atlas hub Závojenka zvlněná - Entoloma undatum
atlas hub Vláknice Bresadolova - Inocybe bresadolae
atlas hub Vláknice začervenalá - Inocybe erubescens
atlas hub Terčovnice síťnatá - Disciotis venosa
atlas hub Nedohub zelený - Hypomyces luteovirens
atlas hub Čihovitka větší - Ascocoryne cylichnium
atlas hub Dřevokaz papírovitý - Byssomerulius corium
atlas hub Kornatka masová - Peniophora incarnata
atlas hub Zvoneček pohárkovitý - Urnula craterium
atlas hub Ohnivec rakouský - Sarcoscypha austriaca
atlas hub Káčovka střemchová - Biscogniauxia granmoi
atlas hub Rovetka cizopasná - Asterophora parasitica
atlas hub Kalichovka Swartzova - Rickenella swartzii
atlas hub Pohárovka obecná - Crucibulum laeve
atlas hub Vláknice ostrá - Inocybe pseudodestricta
atlas hub Lanýž letní - Tuber aestivum
atlas hub Bondarcevka horská - Bondarzewia mesenterica
atlas hub Strmělka drobnovýtrusá - Ossicaulis lachnopus
atlas hub Čirůvka šedožemlová - Tricholoma scalpturatum
atlas hub Chřapáč jamkatý - Helvella lacunosa
atlas hub Vláknice následná - Inocybe posterula
atlas hub Vláknice zemní - Inocybe geophylla
atlas hub Vláknice stinná - Inocybe umbratica
atlas hub Pavučinec modrozávojový - Cortinarius caesiocortinatus
atlas hub Helmovka hladká - Mycena laevigata
atlas hub Helmovka žlutonohá - Mycena renati
atlas hub Hvězdovka trojitá - Geastrum triplex
atlas hub Ryzec řídkolupenný - Lactarius ruginosus
atlas hub Ryzec žlutavý - Lactarius flavidus
atlas hub Čirůvka černošupinná - Tricholoma atrosquamosum
atlas hub Bedla dívčí - Leucoagaricus nympharum
atlas hub Bedla kaštanová - Lepiota castanea
atlas hub Korálovec bukový - Hericium clathroides
atlas hub Špička cibulová - Marasmius alliaceus
atlas hub Límcovka polokulovitá - Stropharia semiglobata
atlas hub Šupinovka ohnivá - Pholiota flammans
atlas hub Štítovka sametonohá - Pluteus plautus
atlas hub Pavučinec červenooranžový - Cortinarius rubellus
atlas hub Pavučinec pelargoniový - Cortinarius flexipes
atlas hub Pavučinec tmavohnědý - Cortinarius brunneus
atlas hub Vláknice hnědá - Inocybe assimilata
atlas hub Liška ametystová - Cantharellus amethysteus
atlas hub Krásnopórka kozí noha - Albatrellus pes-caprae
atlas hub Vláknice pavučinatá - Inocybe petiginosa
atlas hub Lupenopórka červenožlutá - Phylloporus pelletieri
atlas hub Ryzec syrovinka - Lactarius volemus
atlas hub Liška Friesova - Cantharellus friesii
atlas hub Vláknice štětinatá - Inocybe hystrix
atlas hub Vláknice hlízkatá - Inocybe praetervisa
atlas hub Řasnatka Micheliova - Peziza michelii
atlas hub Vláknice hladká - Inocybe soluta
atlas hub Závojenka buková - Entoloma placidum
atlas hub Housenice červená - Cordyceps militaris
atlas hub Hřib Engelův - Hortiboletus engelii
atlas hub Bělokosmatka pospolitá - Trichophaea gregaria
atlas hub Hřib Fechtnerův - Butyriboletus fechtneri
atlas hub Outkovka různotvará - Antrodia heteromorpha
atlas hub Pestřec jamkatý - Scleroderma areolatum
atlas hub Kropenatec otavní - Panaeolina foenisecii
atlas hub Zvonkovka skotská - Tarzetta scotica
atlas hub Polnička raná - Agrocybe praecox
atlas hub Penízovka nahořklá - Strobilurus tenacellus
atlas hub Pavučinec šafránový - Cortinarius croceus
atlas hub Čapulka bahenní - Mitrula paludosa
atlas hub Kačenka česká - Verpa bohemica var. bohemica
atlas hub Ohňovec statný - Phellinus robustus
atlas hub Křehutka hnědošedá - Psathyrella spadiceogrisea
atlas hub Penízovka smrková - Strobilurus esculentus
atlas hub Závojenka slanečková - Entoloma hirtipes
atlas hub Boltcovitka ucho Jidášovo - Auricularia auricula-judae
atlas hub Voskovička černavá - Holwaya mucida
atlas hub Kožovka rezavá - Hymenochaete rubiginosa
atlas hub Outkovka řadová - Antrodia serialis
atlas hub Černorosol bukový - Exidia glandulosa
atlas hub Pevník korkovitý - Stereum rugosum
atlas hub Trepkovitka mechová - Crepidotus epibryus
atlas hub Bělochoroš drobný - Postia alni
atlas hub Krásnorůžek smržovitý - Calocera glossoides
atlas hub Kuřátečko popelavé - Clavulina cinerea
atlas hub Vláknice hnědoučká - Inocybe fuscidula
atlas hub Kukmák dřevní - Volvariella caesiotincta
atlas hub Pevníkovec ztlustlý - Amylostereum areolatum
atlas hub Pařezník jemný - Panellus mitis
atlas hub Plesňák zemní - Thelephora terrestris
atlas hub Patyčka rosolovitá - Leotia lubrica
atlas hub Pavučinec nancynský - Cortinarius nanceiensis
atlas hub Šťavnatka rezavějící - Hygrophorus discoxanthus
atlas hub Bedla vysoká - Macrolepiota procera
atlas hub Šťavnatka Lindtnerova - Hygrophorus lindtneri
atlas hub Pavučinec zlatohnědý - Cortinarius percomis
atlas hub Pavučinec míhavý - Cortinarius vibratilis
atlas hub Pavučinec měnlivý - Cortinarius variecolor
atlas hub Pavučinec vítězný - Cortinarius triumphans
atlas hub Bedla nažloutlá - Lepiota magnispora
atlas hub Liška žlutavá - Craterellus lutescens
atlas hub Holubinka vrhavka - Russula emetica
atlas hub Kaziroh koňský - Onygena equina

Nový druh v atlase:

Voskovka lišková - Hygrocybe cantharellus

Voskovka lišková
Hygrocybe cantharellus
atlas hub

Nejnovější foto:

Hřib plavý - Hemileccinum impolitum

Hřib plavý
Hemileccinum impolitum
atlas hub

Krajina:

Podkrkonoší
Pecka
atlas hub

Copyright © 2008 - 2024 Zdenka Kryspínová. Používání fotografií či textů bez svolení autora není dovoleno.