Fotografie a atlas hub - úvodní strana

Nemám velké ambice coby fotograf krajin, ale někdy se při hledání hub dostanu na tak krásná místa, že by byl hřích se alespoň nepokusit je zachytit...Copyright © 2008 - 2019 Zdenka Kryspínová. Používání fotografií či textů bez svolení autora není dovoleno.