Fotografie a atlas hub - úvodní strana
Rejstřík:

Vysvětlivky:

Příslušný piktogram najdete u každého druhu houby vpravo pod fotografiemi. Najedete-li na piktogram kurzorem, zobrazí se jeho vysvětlení.

Piktogram "zákonem chráněné houby" najdete u druhů stanovených ve vyhlášce č. 395/92 Sb, zákona 114/92 Sb.

Piktogram "vzácné houby" označuje druhy uvedené v Červeném seznamu hub (makromycetů) ČR a také všechny ty, které se na našem území vyskytují dle mého názoru ojediněle či vzácně. Případná informace o uvedení druhu v Červeném seznamu hub ČR se zobrazí po najetí kurzorem na piktogram.

jedlé houbyjedlé houby vzácné houbyvzácné houby
jedlé houby, které však mohou za určitých podmínek způsobit zažívací potížejedlé houby, které však mohou za určitých podmínek způsobit zažívací potíže zákonem chráněné houbyzákonem chráněné houby
nejedlé houbynejedlé nebo nechutné houby houby obsahující zdraví prospěšné látkyhouby obsahující zdraví prospěšné látky
jedovaté houbyjedovaté houby neurčený druh houbyneurčený druh houby
smrtelně jedovaté houbysmrtelně jedovaté houby

Copyright © 2008 - 2023 Zdenka Kryspínová. Používání fotografií či textů bez svolení autora není dovoleno.